คิ้วกระเบื้อง ไม้ Resysta

       เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตกแต่งและเพิ่มความสะดวกในการปูกระเบื้อง
       และยังช่วยป้องกันการแตกร้าวของมุมกระเบื้องได้เป็นอย่างดี
       นวัฒกรรมแห่งอนาคตที่จะเข้าเติมเต็มความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ

RESYSTA RCT-12

RCT-12

คิ้วกระเบื้อง ไม้Resysta ( แบบโค้ง )

สำหรับลบเหลี่ยมคมของกระเบื้อง ตัดขอบ ต่อลาย ด้วยดีไซน์โค้งมน

RESYSTA RCL-12

RCL-12

คิ้วกระเบื้อง ไม้Resysta ( แบบเรียบ )

สำหรับลบเหลี่ยมคมของกระเบื้อง ตัดขอบ ต่อลาย ด้วยดีไซน์เรียบ

RESYSTA CRF-12

CRF-12

คิ้วกระเบื้อง ไม้Resysta ( แบบเฉียง )

สำหรับลบเหลี่ยมคมของกระเบื้อง ตัดขอบ ต่อลาย ด้วยดีไซน์เฉียง